В связи с непредвиденными обстоятельствами, администрация конкурса "Рисуй. Дари. Кайфуй" сообщает о временной его отмене. Про все последующие новости будем информировать на сайте "Двери Белоруссии"
РИСУЙ! ДАРИ! КАЙФУЙ!
Нарисуй двери своей мечты и выиграй их!
Рисуй!
Дари!
Кайфуй!
двери своей мечты
добро (заботу тем, кто нуждается)
от своих новых дверей
Нарисуй двери своей мечты, присоединись к эстафете добра и получи возможность выиграть двери со своего рисунка!

Победителю Конкурса, компания "Двери Белоруссии" подарит межкомнатные двери, изображенные на рисунке и доставит необходимое количество этих дверей для указанного количества дверных проемов в помещении.

Конкурс длится с 01.05.20 по 01.08.20
Совместный конкурс
Задание конкурса
Вопросы и ответы
ВНИМАНИЕ!

Обращаем внимание, что все пункты Конкурса обязательны к выполнению:
1
Нарисовать рисунок
Нарисуйте рисунок дверей своей мечты.
2
Присоединиться к эстафете добрых дел
Поделитесь в ленте своего профиля социальной сети Facebook или Instagram фото/видео участия в доброй инициативе:

 • помощи детям (передача помощи в детский дом/детскую больницу);
 • помощи животным (помочь приюту для животных; рассказать о питомце, который ищет хозяев; построить кормушку для птиц);
 • и любой другой помощи тем, кто в этом нуждается,

отметив страницу "Двери Белоруссии" и указав хэштег конкурса #DvB_конкурс

Помощь людям:

 • МБФ «Украинская Биржа Благотворительности»
 • БФ «Таблеточки»
 • БФ «Жизнелюб»

Помощь животным:

 • КОЗЖ «Счастливый берег»
 • Приют «Gaia"
 • БФ «Большое сердце»
3
Подписаться
Быть подписанным на страницы «Двери Белоруссии» в социальных сетях Facebook и Instagram

Ваша страница в социальной сети должна быть открыта, чтобы мы смогли проверить выполненные Вами требования конкурса.
4
Подать заявку
Подать заявку на участие в конкурсе через форму на сайте, указав необходимую информацию (в том числе количество полотен, описание идеи рисунка и аккаунт в социальных сетях).

Перед подачей заявки просим ознакомиться с выполнением всех условий Конкурса.
Правила проведення конкурсу «Малюй! Даруй! Кайфуй!»


1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Організатором Конкурсу «Малюй! Даруй! Кайфуй» (надалі – конкурс) є Товариство з обмеженою відповідальністю «Двері Білорусії» (надалі - Організатор), що знаходиться за адресою: 08130, Київ, бульв. Вацлава Гавела, 16а

1.2. Конкурс є відкритим для участі всіх бажаючих відповідно до п. 1.5 правил цього Конкурсу. Конкурс проводиться на території України відповідно до цих Правил проведення Конкурсу та чинного законодавства України. Більш детальну інформацію про Конкурс можна знайти в Інтернеті на сайті ТОВ «Двері Білорусіїї» www.dveribelorussii.com

1.3. Конкурс проводиться в період з 01.05.2020 до 01.08.2020 та складається з наступних етапів:

І етап – з 01.05.2020 до 01.08.2020 (включно) - прийом конкурсних робіт для участі в Конкурсі. Роботи, що подані після закінчення вказаного терміну, до Конкурсу не приймаються.
ІІ етап – з 03.08.2020 по 07.08.2020 (включно) - розгляд конкурсних робіт уповноваженою комісією Організатора конкурсу, підведення підсумків Конкурсу, визначення фіналістів.
ІІІ етап – 10.08.2020 - оголошення фіналістів.
IV етап – з 10.08.2020 -20.08.2020 – всі роботи фіналістів, будуть розміщені на сторінках офіційних мереж Двері Білорусії, за найбільшу кількість набраних «лайків» буде визначений переможець
IV етап – 21.08.2020 – оголошення переможця.

Публікація результатів Конкурсу на сайті Організатора в мережі Інтернет та вручення сертифікату про перемогу Переможцю Конкурсу відповідно до п. 2.12 правил цього Конкурсу.

1.4. Участь у Конкурсі безкоштовна.

1.5. Брати участь в Конкурсі можуть фізичні та юридичні особи. В разі участі в конкурсі юридичних осіб, має бути визначена фізична особа-координатор.
До участі в конкурсі допускаються фізичні особи, громадяни України, яким виповнилося 18 років та мають повну цивільну дієздатність відповідно чинного законодавства України та юридичні особи-резиденти України, зареєстровані в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідно до вимог чинного законодавства України та не знаходяться в стані припинення або банкрутства (надалі – «Конкурсанти», «Учасники»).

1.6. До участі в Конкурсі приймаються роботи, які подані у встановленому порядку конкурсного відбору. Кожен Конкурсант має право подати необмежену кількість конкурсних робіт, проектів. Конкурсні роботи можуть бути перевірені на авторство. Не допускаються в участь у Конкурсі роботи, проекти, які раніше були подані на участь у аналогічні за змістом конкурси, чи раніше презентувалися на огляд громадськості.

1.7. Переможців конкурсу визначить комісія, створена Організатором Конкурсу.

1.8. Вся інформація щодо умов проведення Конкурсу здійснюється шляхом її розміщення в мережі Інтернет на сайті www.dveribelorussii.com На вказаному сайті також розміщується додаткова інформація про проведення Конкурсу, всі зміни, що вносяться до Правил проведення Конкурсу (до його початку) та результати його проведення.

1.9. Конкурсні роботи, які переможуть у конкурсі буде використано в господарській діяльності Організатора Конкурсу.

1.10. Фактом надсилання анкети-заявки для участі у Конкурсі, Конкурсант добровільно надає Організатору Конкурсу, як володільцю персональних даних безумовну згоду на збір та обробку своїх наданих в рамках Конкурсу персональних даних, а саме імені, прізвища, по батькові, номера телефону, адреси електронної пошти, а також інших даних (надалі – «Дані»), на строк, з метою та в обсязі, необхідному для організації та проведення Конкурсу. Зазначена вище згода, включає згоду на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, зміну, використання, знищення Даних, а також їх внесення Даних до баз даних, використання з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам) зокрема право на безоплатне використання імені, прізвища, зображення, інтерв'ю або інших матеріалів про Учасника з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо-та відеоматеріалах, інтерв'ю у ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором Конкурсу та/або будь-якою третьою особою. Учасник, погоджується та підтверджує, що він повідомлений та знає про джерела збирання, місцезнаходження Даних, мету їх обробки, місцезнаходження володільця Даних, про осіб, яким передаються Дані, а також про механізм автоматизованої обробки його персональних даних та знає свої права, як суб'єкта персональних даних відповідно до законодавства України.

1.12. Організатор Конкурсу залишає за собою право:
- встановлювати терміни Конкурсу та достроково припинити чи продовжити проведення Конкурсу, ввести додаткові етапи в конкурсі з розробкою нових чи доопрацюванням вибраних робіт фіналістів;
- забезпечити прийом конкурсних робіт чи відхилити будь-яку роботу;
- формувати склад Комісії;
- оголосити результати Конкурсу;
- забезпечити нагородження переможця Конкурсу.

1.13. Організатор Конкурсу має право в односторонньому порядку доповнити або змінити правила проведення конкурсу.

1.14. Організатор не несе відповідальності за дії органів державної влади та інші незалежні від нього обставини, якi можуть зробити неможливим виконання умов конкурсу.

Інформацію про зміни дати визначення Переможця або в умовах Конкурсу можна буде дізнатися на сайті www.dveribelorussii.com

2. ПОРЯДОК УЧАСТІ В КОНКУРСІ

2.1. Для участі в конкурсі необхідно відповідати вимогам, встановленим п. 1.5.-1.6. цих Правил і виконати дії, встановлені п.2.2. цих Правил.

2.2. Для участі в конкурсі необхідно зареєструватися на веб-сайті www.dveribelorussii.com заповнивши в електронному вигляді анкету-заявку та додати посилання на конкурсну роботу.

2.3. Щоб прийняти участь в конкурсі, необхідно виконати такі умови:

 1. Намалювати малюнок дверей своєї мрії.

 2. Кожна конкурсна робота повинна мати короткий опис (як виникла ідея, її пояснення).

 3. Приєднатися до естафети добрих справ.

Поділитися в стрічці свого профілю соціальної мережі Facebook або Instagram фото / відео участі в добрій ініціативі:

 • допомоги дітям (передача допомоги в дитячий будинок / дитячу лікарню);

 • допомоги тваринам (допомогти притулку для тварин; розповісти про вихованця, який шукає господарів; побудувати годівницю для птахів);

 • і будь-якої іншої допомоги тим, хто цього потребує, відзначивши сторінку "Двері Білорусії" і вказавши хештег конкурсу # DvB_конкурс

 • Допомога людям:

• МБФ «Українська Біржа Благодійності»

• БФ «Пігулки»

• БФ «Життєлюб»

 • Допомога тваринам:

• КТЗТ «Щасливий берег»

• Притулок «Gaia"

• БФ «Велике серце»

 1. Бути підписаним на сторінки «Двері Білорусії» в соціальних мережах Facebook і Instagram. Ваша сторінка в соціальній мережі повинна бути відкрита, щоб ми змогли перевірити виконані Вами вимоги конкурсу.

 2. Подати заявку на участь в конкурсі через форму на сайті, вказавши необхідну інформацію (в тому числі кількість полотен, опис ідеї малюнка і акаунт в соціальних мережах).

Перед подачею заявки просимо ознайомитися з виконанням всіх умов Конкурсу.

2.4. Матеріали, подані на конкурс в якості конкурсних робіт, не повертаються.

2.5. До участі в Конкурсі не допускаються зображення, зміст яких суперечить законодавству України; еротичного чи образливого змісту; містять ненормативну лексику; містять заклики до насильства, дискримінації, прояву расової та/або національної нетерпимості, суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, вимогам Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки", порушують права третіх осіб, а також порушують інші вимоги, встановлені цими Правилами і нормами чинного законодавства України.

2.6. Підсумки Конкурсу та визначення Переможця здійснюється Комісією, що формується з представників Організатора.

2.7. Орієнтовними критеріями оцінювання дизайн-проектів є:
- відповідність меті та завданню, умовам і програмі конкурсу;
- творчий підхід;2.8. Умови дискваліфікації робіт:
- конкурсні роботи, що не відповідають вимогам до подачі чи оформлення, надсилання документів, Комісія має право виключити з Конкурсу без попередження;
- конкурсні роботи, що надійшли пізніше зазначеного терміну, не розглядатимуться;
- виявлення факту копіювання ідей інших учасників, а також порушення немайнових та/або майнових прав інтелектуальної власності або третіх осіб.

2.9. Загальна кількість Переможців Конкурсу (надалі – Переможці) визначається комісією. Організатори конкурсу мають право встановити додаткову номінацію або додаткове призове місце.

2.10. Рішення Організаторів щодо Переможців є остаточним і зміні не підлягає.

2.11. Учасники Конкурсу, які за рішенням Комісії Організаторів Конкурсу обрані переможцями, будуть повідомлені про це представником Організатора засобами зв'язку (по телефону, електронній пошті) з подальшою публікацією результатів Конкурсу на сайті www.dveribelorussii.com в мережі Інтернет.

Представники Організатора Конкурсу мають право додатково зв'язуватись із переможцями для уточнення організаційних питань.

2.12. Якщо учасник Конкурсу не відповідає за номером телефону або на електронне повідомлення Організатора Конкурсу протягом 30 робочих днів з моменту надсилання офіційного повідомлення про обрання цього учасника переможцем Конкурсу та/або не відповідає на телефонні дзвінки, Організатори Конкурсу мають право без додаткового попередження обрати іншого учасника переможцем Конкурсу. У випадку, якщо учасник, що обраний переможцем, вказав неправильну контактну інформацію (номер телефону та/або адресу електронної пошти) у заявці на участь у Конкурсі, Організатор Конкурсу автоматично обирають іншого переможця, якщо це можливо.

2.13. За результатами проведення конкурсу з переможцями укладається договір, який є підставою отримання винагороди.

2.14. Переможці конкурсу отримують у винагороду:- комплект, дверних полотен – зображених на малюнку, що приймав участь в конкурсі.

- кількість дверних полотен визначається кількістю дверних отворів у квартирі, що належить переможцю, при пред'явленні документу на власність.

2.15. Для отримання переможцем винагороди Організатором Конкурсу можуть бути запитані додаткові документи у Переможця.

3. ІНШІ УМОВИ

3.1. Участь у Конкурсі не є обов'язковою.

3.2. Учасник Конкурсу гарантує, що надані ним конкурсні роботи для участі в Конкурсі, підготовлені ним самостійно, і не порушує авторські та інші права і законні інтереси третіх осіб. Організатор конкурсу залишають за собою право відсторонити від участі в Конкурсі учасників, які порушили зазначені вище положення.

3.3. У разі пред'явлення до Організатора третіми особами претензій, пов'язаних з порушенням авторських та/або інших прав на об'єкти інтелектуальної власності та/або у зв'язку з їх використанням, розміщенням на сайті та/або у ЗМІ, відповідальність перед третіми особами за таке порушення несуть відповідні учасники Конкурсу.

3.4. Факт участі в Конкурсі означає, що його учасники погоджуються з тим, що в разі участі або перемоги в Конкурсі їхні імена, прізвища, фотографії, інтерв'ю та інші матеріали можуть бути використані Організатором конкурсу.

3.6. Організатор Конкурсу має право не відповідати на скарги, питання і інші повідомлення Учасників Конкурсу, що надійшли на електронну адресу в період проведення конкурсу.

3.7. Організатор Конкурсу, а також уповноважені ним особи не несуть перед учасниками відповідальності за не ознайомлення учасників з результатами Конкурсу, а також за невиконання (несвоєчасне виконання) учасниками обов'язків, передбачених цими Правилами.

3.8. Всі учасники та переможець Конкурсу самостійно оплачують всі витрати, понесені ними у зв'язку з участю в Конкурсі (у тому числі, без обмежень, витрати, пов'язані з доступом в Інтернет, поштові витрати, витрати на телефонний зв'язок, проїзд тощо).

3.9. Організатор конкурсу не несуть відповідальності за технічні збої мережі Інтернет-провайдера, до якої підключений учасник Конкурсу, за дії / бездіяльності оператора інтернет-зв'язку, до якого підключений учасник Конкурсу.

3.10. Відповідальність Організатора Конкурсу щодо видачі винагороди обмежується виключно виплатами, вказаними в п. 2.13. цих Правил.

Чтобы принять участие в конкурсе, заполните поля ниже и приложите свой рисунок.
Кол-во необходимых дверей
+
Рисунок (jpeg или png)
Хотите получить свои уникальные двери бесплатно?
Подавайте заявку на участие в конкурсе
Пару слов о дизайне двери или идеи рисунка
Амбарные двери и милый котик Бася
Двері з дерева пофарбовані в червоний колір.
Блакить
Межкомнатные двери из закаленного стекла - это стильно и современно!
Всегда мечтала о дверях, через которые можно будет наблюдать за пушистым другом из другой комнаты

Дверь для любителей котиков. С вырезом *дверкой* для любимых пушистиков.
Двери в детскую это не просто двери, это портал в мир фантазии и мечты.
Межкомнатная дверь кораллового цвета с узорчатым стеклом.
Дверь с глухим полотном в стиле неоклассика.
Дизайн этой двери привлёк меня из любви к геометрическим силуэтам
Модель Адант сильно сподобалось , ідеально буде вписуватись у запланований інтер'єр нашої квартири.Колір дуб тонований
Две межкомнатные двери со стеклом (двустворчатые)
Двери должны быть сделаны с любовью)))
Колір вишня
Наші омріяні двері в кабінет зарубіжної літератури. Семикласники Васильківського НВК
Дизайн хочется простой и уютный, чтоб дополнял интерьер и кота:)
Белая, с поперечными тонкими вставками матового белого стекла или серебристого молдинга
Чорні вставки це товсте скло, а жовті вставки це метал з листками монстери. Обидва ряди декору знаходять в углиблені
Адант, білий дуб ідеально підійде нам у інтер'єр , це двері моєї мрії
Кода выбирала дизайн дверей, хотелось чего то нестандартного и яркого, в этот момент на столе лежал кубик рубик на который я и обратила внимание, так и появилась идея дизайна.
Займаюся вирощуванням квітів, це моє захоплення тому і вибрала такий яскравий дизайн, соковитий принт зелені завжди актуальний, особливо в сучасних дизайнах.
Міжкімнатні двері із скляними вставками
Сучасні двері в мінімалістичному стилі підходять для будь яких кімнат.
Скляні двері Лакобель діамант-на мою думку, найкращий варіант дверей. Сучасний, інноваційний, лаконічний дизайн стане родзинкою будь-якого інтер'єру. Я вважаю, що саме ця модель дверей є найякіснішою на українському ринку і мрію побачити їх у своїй новенькій квартирі. Я впевнена, що кожен, хто побуває в мене в гостях, захоче придбати й собі такі двері!
Наверх